Het traject

Opbouw van het coaching traject

1. Aanmelding: telefonisch of per mail

2. Intakegesprek met ouder(s) en kind. 

    Doel: Samen helder krijgen waaraan gewerkt gaat

    worden.

3. Intakegesprek met het kind.

    Doel : Elkaar leren kennen en het doel van het coaching

    traject bepalen.

4. Coaching sessies: Zo’n 6 tot 8 keer

5. Na  3 of 4 sessies is er een tussenevaluatie met de 

    ouder(s)om de voortgang te bespreken

6. Eindevaluatie met ouder(s).

Stap voor stap

Na de aanmelding starten we met een intakegesprek met de ouder(s) en kind.

Hier leren we elkaar kennen en vertellen de ouders waarom zij hun kind bij ONTDEK in begeleiding willen hebben. We formuleren samen een hulpvraag, wat het uitgangspunt zal zijn bij het traject.

 

Vervolgens komt jouw kind een aantal keren bij mij in de praktijk. We werken dan aan de hulpvraag van het kind en aan de doelen die daaruit zijn voorgekomen. 

 

Ik heb de beschikking over een groot aantal tools,  die ik voor het kind kan gebruiken om te werken aan zijn doel. 

Steeds kijk ik wat op dat moment nodig is om in te zetten. Ik werk bijvoorbeeld met coaching technieken, creatieve werkvormen en spel. 

Elk kind is uniek en iedere situatie is weer anders.

Dit maakt coaching tot maatwerk.

Belangrijke pijlers in mijn praktijk

1. Inzetten van talenten en kwaliteiten die al aanwezig zijn     in het kind, om bewustwording tot stand te brengen.

2. Werken vanuit de hulpvraag van het kind. 

3. Ik werk integratief, dat wil zeggen dat ik naar

    verbanden zoek en deze verwerk in de begeleiding. 

    Het wordt zijn of haar unieke traject.