Training

Opbouw van het coaching traject

1. Aanmelding: telefonisch of per mail

2. Intakegesprek met ouder(s) en kind. 

    Doel: Samen helder krijgen waaraan gewerkt gaat

    worden.

3. Intakegesprek met het kind.

    Doel : Elkaar leren kennen en het doel van het coaching

    traject bepalen.

4. Coaching sessies: Zo’n 6 tot 8 keer

5. Na  3 of 4 sessies is er een tussenevaluatie met de 

    ouder(s)om de voortgang te bespreken

6. Eindevaluatie met ouder(s).

Elk kind is uniek en iedere situatie is weer anders.

Dit maakt coaching tot maatwerk.

Belangrijke pijlers in mijn praktijk

1. Inzetten van talenten en kwaliteiten die al aanwezig zijn     in het kind, om bewustwording tot stand te brengen.

2. Werken vanuit de hulpvraag van het kind. 

3. Ik werk integratief, dat wil zeggen dat ik naar

    verbanden zoek en deze verwerk in de begeleiding. 

    Het wordt zijn of haar unieke traject.